Konkurs na najbardziej innowacyjny energetycznie samorząd

14.07.2021

Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie we współpracy z Politechniką Rzeszowską ogłosił Ogólnopolski Konkurs dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd. 

Celem konkursu jest wyłonienie oraz nagrodzenie gmin najbardziej zaangażowanych w modernizację sektora energii, wpisujących się poprzez to w realizację założeń krajowej i unijnej polityki energetyczno-klimatycznej, w tym także w prowadzeniu zrównoważonej transformacji energetycznej na poziomie lokalnym.

– Chcemy docenić inicjatywy jednostek samorządu terytorialnego oraz je nagrodzić i wypromować w skali całego kraju, tak by stały się przykładami dla innych – powiedział dr hab. Mariusz Ruszel, prof. Politechniki Rzeszowskiej i prezes Instytutu Polityki Energetycznej. Nasz konkurs ma być impulsem dla samorządów do zainteresowania się innowacjami energetycznymi. Chcemy też – jako think tank grupujący naukowców i ekspertów – przyczynić się do koniecznego i nieuchronnego procesu przyspieszenia zrównoważonej transformacji elementów struktury energetycznej na najniższym – co nie znaczy że mniej ważnym –  szczeblu.

jp


Nowoczesna gospodarka Wydarzenia