Konkurs na Najlepszy Debiut Historyczny Roku rozstrzygnięty

14.01.2021

Rozstrzygnięto XIII edycję Konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej. Konkurs jest organizowany przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, a jury oceniało prace obronione pomiędzy 1 listopada 2018 a 31 października 2020 roku.

W kategorii prac doktorskich pierwsza nagrodę przyznano za pracę pt. „Prasa rosyjska i rosyjskojęzyczna w II Rzeczpospolitej (1918-1939)” Adama Radosława Suławki z Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Druga nagroda przypadła pracy pt. „Gustaw Manteuffel (1832–1916). Życie i dzieło w świetle wybranych polskich archiwaliów” Radosława Budzyńskiego z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ).

W kategorii prac magisterskich pierwszej nagrody nie przyznano, a drugie nagrody otrzymali absolwenci Instytutu Historii UJ: Monika Maria Makowska za pracę pt. „Doświadczenie frontu Wielkiej Wojny, tułaczki na Murmań i zetknięcia się z bolszewizmem na podstawie biografii polskich żołnierzy-literatów. Bogusław Szul-Skjoldkrona (1895-1920) i Eugeniusz Korwin Małaczewski” oraz Mateusz Radomski za pracę pt. „Margines społeczny w Zagłębiu Dąbrowskim w dwudziestoleciu międzywojennym”.

jp


Humanistyka