Konkurs o Nagrodę Siemensa

12.03.2018

Jeszcze do 31 marca 2018 roku można zgłaszać prace w XXIII Konkursie o Nagrodę Siemensa za rok 2017.

Konkurs organizowany jest przez Politechnikę Warszawską oraz firmę  Siemens AG. Promuje wybitne osiągnięcia w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce.

O Nagrodę Siemensa mogą się ubiegać autorzy prac z obszarów działalności firmy Siemens AG, które obejmują takie dziedziny jak: elektrotechnika i energetyka, w szczególności w zakresie wytwarzania, przesyłania i wykorzystywania energii elektrycznej; elektronika i informatyka oraz automatyka i robotyka; transport szynowy oraz zarządzanie i sterowanie ruchem.

Prace można składać pod adresem:
Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej
Pl. Politechniki 1, pok. 106, 00-661 Warszawa
z dopiskiem „Konkurs o Nagrodę Siemensa”

 


Badania i rozwój Nauki techniczne Wydarzenia