Konkurs Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na najlepsze prace dyplomowe z zakresu ubezpieczeń społecznych

15.09.2022
Wojciech Strozyk/REPORTER

Do 30 września 2022 r. można zgłaszać prace w drugiej edycji Konkursu Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) na najlepsze prace: licencjacką, magisterską oraz doktorską z zakresu ubezpieczeń społecznych.

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które w okresie między 1 stycznia 2019 r. a 31 lipca 2022 r. obroniły pracę licencjacką, magisterską lub doktorską na polskiej uczelni w dowolnej dyscyplinie naukowej. 

Praca musi być napisana w języku polskim. Temat pracy powinien bezpośrednio dotyczyć ubezpieczeń społecznych. Zgłoszenia dokonuje promotor pracy lub kierownik jednostki naukowej, na której praca została obroniona.

Laureaci konkursu, którzy zostaną ogłoszeni w lutym przyszłego roku, otrzymają nagrody finansowe, a prace zostaną opublikowane nakładem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

jp

 


Wydarzenia