Konkursy Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki 

03.09.2021

Polsko-Niemiecka Fundacja na Rzecz Nauki (PNFN) ogłosiła dwa dodatkowe konkursy w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. Instytucje naukowe i szkoły wyższe w Polsce i w Niemczech mogą ubiegać się w nich o dofinansowanie do 300 tys. euro na partnerskie przedsięwzięcia badawcze poświęcone relacjom polsko-niemieckim.

Konkurs „Niemiecka okupacja Polski 1939-1945: polityka – terror – życie codzienne – opór” ma wnieść wkład w badania nad losami Polski i Polaków podczas II wojny światowej. Polsko-niemiecki zespół autorów przygotuje całościowe historyczne opracowanie na temat niemieckiej okupacji.

Konkurs „Kultura pamięci: media – koniunktury. Polska i Niemcy po 1989 roku” ma pozwolić na analizę kultur pamięci. Naukowcy zidentyfikują między innymi mocne i słabe strony w postrzeganiu kraju sąsiedniego.

Termin składania wniosków upływa 15 listopada 2021 r. PNFN podejmie decyzję w sprawie finansowania najlepszych projektów w kwietniu 2022 r.

Więcej:
https://www.pnfn.pl/pl/

jp


Humanistyka Wydarzenia