Konsolidacja zaplecza teleinformatycznego

06.02.2018

Z początkiem lutego br. Instytut Maszyn Matematycznych, najstarsza polska placówka badań  informatycznych, rozwoju systemów komputerowych i oprogramowania weszła w skład Państwowego Instytut Badawczego NASK w Warszawie, nadzorowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji.  

W wyniku integracji powstaje silna jednostka wsparcia projektu budowy Polski Cyfrowej, zwłaszcza rozwoju edukacji cyfrową oraz badań nad metodami biometrii i podpisu elektronicznego. Są one szczególnie ważne w polityce państwa i zapewnianiu bezpieczeństwa publicznego. Połączenie umożliwi rozwój prac nad systemami BigData, IoT i robotyki cyfrowej.

Więcej:
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C28094%2Cinstytut-maszyn-ma…

 


Innowacje Wydarzenia