Krakowska część Światowego Kongresu Kopernikańskiego

30.05.2023
Adam Koprowski UJ

W Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zainaugurowano krakowską część Światowego Kongresu Kopernikańskiego. Wykład inauguracyjny zatytułowany „Teoria względności Mikołaja Kopernika” wygłosił ks. prof. Michał Heller. 

Na krakowską część Światowego Kongresu Kopernikańskiego, trwającego od 24 do 26 maja, złożyły się wykłady i dyskusje, które koncentrowały się wokół filozofii i ekonomii. Do udziału zaproszono naukowców i ekonomistów m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Danii, Belgii, Francji, Luksemburga, Włoch, Czech, Kanady czy Wielkiej Brytanii. 

Jestem przekonany, że wykłady, debaty oraz wydarzenia towarzyszące krakowskiej części tego doniosłego przedsięwzięcia, uświetnione obecnością uznanych w środowisku ekonomistów oraz filozofów, to najbardziej odpowiedni sposób upamiętnienia wiekopomnego dzieła Mikołaja Kopernika, a przede wszystkim doskonała okazja oddania hołdu należnego temu genialnemu Polakowi – napisał w liście skierowanym do uczestników Kongresu minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

jp


Wydarzenia