Laur Innowacyjności 2021 dla wydziału chemicznego Politechniki Śląskiej

22.06.2022
Politechnka Śląska

Wydział chemiczny Politechniki Śląskiej otrzymał Srebrny Laur Innowacyjności za projekt „Proces usuwania boru ze ścieków w instalacji mokrego odsiarczania spalin (IMOS) z jednoczesnym pozyskaniem cennego produktu – kwasu borowego”. Projekt realizowany jest wspólnie z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. oraz Energopomiarem Sp. z o.o.

Opracowana przez naukowców technologia została nagrodzona w kategorii Ekologia i efektywność energetyczna. Ma ona zastosowanie w przemysłowych oczyszczalniach ścieków, w których występują nadmierne ilości boru. Może ją także wykorzystać przemysł farmaceutyczny, kosmetyczny i producenci nawozów sztucznych.

Organizatorem konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne „Laur Innowacyjności 2021” jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna. Jego celem jest promocja nowoczesnych produktów, technologii i usług. 

Więcej: https://www.polsl.pl/ps_aktualnosci/laur-innowacyjnosci-2021-dla-wydzialu-chemii-ps/

 

jsz


Innowacje