Laureat Programu im. Stanisława Ulama na Politechnice Wrocławskiej

26.02.2021

Dr Hassan Abdolpour będzie prowadził na Politechnice Wrocławskiej badania w zakresie kompozytów cementowych modyfikowanych materiałami odpadowymi. Naukowiec jest laureatem Programu im. Stanisława Ulama organizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. 

W trakcie pobytu we Wrocławiu naukowiec będzie realizował projekt związany z recyklingiem stalowych włókien i zużytego katalizatora równowagowego (będącego odpadem z procesów rafineryjnych przy przetwarzaniu ropy naftowej) jako częściowego zamiennika cementu w przyjaznych dla środowiska zaprawach samozagęszczalnych o ultra wysokiej wydajności.

– Możliwość ponownego wykorzystania odpadów jako dodatku do zaprawy samozagęszczającej to olbrzymia wartość nie tylko ekologiczna, lecz także ekonomiczna –  mówi naukowiec cytowany w serwisie uczelni.

Program im. Ulama wspiera umiędzynarodowienie polskich uczelni i instytucji naukowych. Jego uczestnicy mają wzmocnić potencjał polskich jednostek i włączyć się w prowadzone w nich aktywności.

Więcej: https://pwr.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/miedzynarodowe-wsparcie-na-w2-11913.html

 

jsz


Badania i rozwój Nauki techniczne