Lepszy odzysk cennych metali z odpadów – projekt Instytutu Metal Nieżelaznych

07.01.2021

Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych zrealizuje projekt „Proekologiczna technologia witryfikacji żużla poołowiowego poprzez intensyfikację pracy krótkiego pieca obrotowego (KPO) wraz z układem kondycjonowania pyłów i gazów procesowych”. Jego realizacja pozwoli na ograniczenie emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych – informuje Instytut.

Projekt jest innowacją procesową w odzysku ołowiu z odpadowych materiałów pochodzących z hutnictwa miedzi (szlamów szybowych) oraz z rozbiórki akumulatorów samochodowych, wraz z uzdatnieniem powstającego żużla poołowiowego do postaci produktu nadającego się do powtórnego, gospodarczego zastosowania (jako topnik do brykietów miedziowych).

Projekt przewiduje kompleksowe rozwiązania dotyczące odzysku cennych metali – ołowiu, cynku oraz miedzi – występujących w odpadach. Jego realizacja znacząco zmniejszy koszt produkcji ołowiu oraz pozwoli na sprawdzenie możliwości rozszerzenia oferty produktowej Instytutu.

 

jsz


Innowacje Nauki techniczne