Litewskie odznaczenia dla profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego

14.07.2020

Profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ) w Krakowie, Tadeusz Bujnicki i Jacek Purchla, otrzymali z rąk prezydenta Republiki Litewskiej Gitanasa Nausedy Krzyże Kawalerskie Orderu Za Zasługi dla Litwy.

Prof. Tadeusz Bujnicki urodził się w Wilnie. W 1955 r. ukończył studia polonistyczne na UJ. Doktoryzował się w 1964 roku. Jest badaczem polsko-litewskich relacji literackich i kulturowych, emerytowanym profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był współtwórcą studiów polonistycznych na Uniwersytecie Wileńskim. 

Prof. Jacek Purchla jest przewodniczącym Rady Uczelni UJ. Przez niemal 30 lat był zatrudniony w Uniwersytecie Jagiellońskim, pełniąc w tym czasie funkcję kierownika Zakładu Studiów Miejskich w Instytucie Historii Sztuki, a następnie kierownika Katedry Dziedzictwa Europejskiego na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Jest członkiem Polskiego Komitetu Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS. Od 2015 roku przewodniczy Polskiemu Komitetowi UNESCO. W latach 2016-2017 sprawował funkcję przewodniczącego Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO.

jp


Wydarzenia