Łódzcy naukowcy badają „brzmienie i dźwięki miasta”

11.05.2022
Fot. Centrum Promocji UŁ

Dr Justyna Anders-Morawska oraz dr Michał Sędkowski w ramach projektu badawczego, realizowanego na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego (UŁ), badają „brzmienie i dźwięki miasta”.

W tej chwili badacze koncentrują się na Łodzi. Wkrótce zamierzają rozpocząć badania także w Tampere i Manchestrze.

Projekt naukowców UŁ obejmuje nie tylko kwestie preferencji i gustów dźwiękowych, ale dotyka też spraw zdrowia, ochrony środowiska, planowania przestrzennego, polityki kulturalnej i ochrony dziedzictwa kulturowego. Jego celem jest odpowiedź na pytanie, jak mieszkańcy, artyści i władze miasta mogłyby współpracować na rzecz poprawy pejzażu dźwiękowego?

Jak informuje Centrum Promocji UŁ, do udziału w badaniu zaproszone są wszystkie osoby zainteresowane brzmieniem miasta – hałasem, ciszą i tym, co pomiędzy. W maju, lipcu i wrześniu badacze planują realizację spacerów dźwiękowych, w trakcie których będzie możliwość usłyszenia miasta.

Więcej:
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=7xpEYw7al0O7fvnUcF6WOwofCtg0d_ZBjhl-rCWnc7FUOTUxWExVRDZFTEM3UU5DOFczQkRNUkNEQS4u

jp


Wydarzenia