Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych realizuje projekt z firmą Progresja New Materials Sp. z o.o.

28.07.2022
NASA JPL-Caltech/Science Photo Library /East News

Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych w konsorcjum z firmą Progresja New Materials Sp. z o.o. realizuje projekt badawczy „Opracowanie i optymalizacja procesu produkcji proszków metali nieżelaznych dla przyrostowych technologii wytwarzania z zastosowaniem odpadów produkcyjnych jako surowca wsadowego”.

Stosowane obecnie metody wytwarzania proszków metali nieżelaznych są kosztowne i energochłonne. Zakres dostępnych na rynku proszków jest bardzo wąski, a wytwarzanie niewielkich partii nieopłacalne. W ramach projektu zostanie opracowana kompleksowa przemysłowa technologia produkcji proszków metali nieżelaznych na bazie stopów tytanu z zastosowaniem odpadów poprodukcyjnych.

Wykonane dotychczas badania i próby technologiczne w warunkach laboratoryjnych potwierdziły, że dzięki zastosowaniu sferoidyzacji plazmowej, możliwe jest zapewnienie wymaganej czystości wsadu i wytwarzanie sferoidalnych proszków na bazie stopów tytanu o wysokich własnościach technologicznych – informuje Instytut.

Więcej: http://www.imn.gliwice.pl/articles/1189/lukasiewicz_-_imn_realizuje_projekt_badawczy_z_firma_progresja_new_materials_sp._z_o.o.

 

jsz


Nauki techniczne