„Matematyka Pogranicza” w Białymstoku

06.06.2018

Politechnika Białostocka oraz Uniwersytet w Białymstoku organizują w dniach 15-17 czerwca 2018 roku interdyscyplinarną konferencję „Matematyka Pogranicza”.

Jej celem jest popularyzacja zastosowania i obecność matematyki w różnych dziedzinach naszego życia: architekturze, sztuce, przyrodzie, kosmosie a nawet muzyce – czytamy na stronie internetowej wydarzenia.

Zadaniem konferencji jest łączenie środowisk po obu stronach wschodnich granic Polski i jednocześnie szukanie pomostu między matematyką i innymi dziedzinami nauki. Organizatorzy do udziału zapraszają wszystkich zainteresowanych z Polski i z krajów sąsiadujących z Polską na wschodzie: Litwy, Ukrainy, Białorusi, Rosji.

Więcej:
http://mp.wi.pb.edu.pl/index.php/en/

jp


Szkolnictwo wyższe Wydarzenia