Medal im. Davida Shugara dla prof. Marii Bryszewskiej z Uniwersytetu Łódzkiego

21.09.2022
Uniwersytet Łódzki

Prof. Maria Bryszewska, kierownik Katedry Biofizyki Ogólnej Uniwersytetu Łódzkiego (UŁ), otrzymała Medal im. Davida Shugara przyznawany przez Polskie Towarzystwo Biofizyczne. Wyróżnienie zostało przyznane za wybitne osiągnięcia naukowe i znaczący wkład prof. Bryszewskiej w rozwój biofizyki w Polsce, a w szczególności za wsparcie biofizyków polskich w rozwoju naukowym. 

Jak informuje Centrum Promocji UŁ, zainteresowania badawcze prof. Marii Bryszewskiej koncentrują się wokół biomedycznych właściwości nanocząsteczek – dendrymerów, nanocząstek złota i srebra – oraz możliwości ich zastosowania w charakterze nośników leków i genów w terapii ukierunkowanej, czyli w obszarze nanonauk będących jednym z krajowych priorytetów. 

Prof. Maria Bryszewska w latach 1992-1995 była prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Biofizycznego.  

jp


Wydarzenia