Medal im. prof. Andrzeja Waksmundzkiego dla naukowca Uniwersytetu Opolskiego

20.05.2020

Prof. dr hab. Piotr P. Wieczorek, kierownik Katedry Chemii Analitycznej i Ekologicznej wydziału chemii Uniwersytetu Opolskiego, został wyróżniony Medalem im. prof. Andrzeja Waksmundzkiego – informuje uczelnia.

Medal im. Prof. Waksmundzkiego to wyróżnienie, którym od roku 2001 Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk honoruje chemików za wybitne osiągnięcia w dziedzinie chromatografii i technik pokrewnych.

Prof. Andrzej Waksmundzki był wybitnym fizykochemikiem, założycielem słynnej Szkoły Chromatograficznej, przez co nazywany jest ojcem polskiej chromatografii. Wręczenie medalu jego imienia odbędzie się podczas – planowanej w tym roku – XII Polskiej Konferencji Chromatograficznej w Opolu. Tegoroczny laureat nagrody wygłosi na konferencji wykład.

 

jsz


Wydarzenia