Medale „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas” za zasługi dla szkolnictwa wyższego i nauki

05.06.2023
MEiN

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek wręczył medale „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”. Odznaczenia są przyznawane za szczególne zasługi dla szkolnictwa wyższego i nauki, w tym za wybitne osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej lub organizacyjnej.

Medal „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas” posiada trzy stopnie – złoty medal, srebrny i brązowy. Umożliwia to uhonorowanie kandydata do odznaczenia odpowiednio do jego zasług lub osiągnięć. Może być on przyznany m.in. osobom zasłużonym dla nauki i szkolnictwa wyższego, w tym także nieposiadającym obywatelstwa polskiego, uczelniom, fundacjom, instytutom badawczym, stowarzyszeniom. Medal może być nadany także pośmiertnie.

Złotymi medalami uhonorowani zostali: ks. dr hab., prof. UKSW Waldemar Józef Cisło, prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski, prof. dr hab. Michał Seweryński, prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński, prof. dr hab. Włodzimierz Suleja, prof. dr hab. Bogdan Witold Szlachta, s. prof. dr hab. Zofia Zdybicka USJK oraz pośmiertnie ks. Andrzej Maryniarczyk i prof. Waldemar Paruch.

jp


Wydarzenia