Miasto Rzeszów i rzeszowskie uczelnie zacieśniają współpracę

12.05.2022
Fot. Grzegorz Bukała UM Rzeszów

W rzeszowskim ratuszu doszło do podpisania „Listu intencyjnego w sprawie współpracy i wspólnego działania, w celu umocnienia pozycji Rzeszowa jako wiodącego ośrodka akademickiego na mapie Polski i Europy”. Sygnatariuszami listu byli: Prezydent Miasta Rzeszowa Konrad Fijołek oraz rektorzy 6 rzeszowskich uczelni.

Strony porozumienia zobowiązały się do wspólnego podejmowania działań mających na celu umocnienie pozycji Rzeszowa jako wiodącego ośrodka akademickiego na mapie Polski i Europy.

W ramach działań szczegółowych planuje się m.in.: wspólne prowadzenie działań promocyjnych; kształtowanie wizerunku Rzeszowa jako miasta przyjaznego studentom; kształtowanie wizerunku Rzeszowa jako centrum kulturalnego i naukowego; stworzenie programu międzynarodowej promocji Rzeszowa; stworzenie funduszu umożliwiającego realizację tych zadań.

jp


Szkolnictwo wyższe