Międzynarodowa konferencja „Imigranci z Kaukazu w Europie. Pomiędzy wyobrażeniem o wolności a alienacją”

30.07.2021

Laboratorium im. prof. Richarda Pipesa Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk zaprasza do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji „Imigranci z Kaukazu w Europie. Pomiędzy wyobrażeniem o wolności a alienacją”, która odbędzie się w dniach 2-3 września 2021 roku.

Konferencja będzie składała się z dwóch części. Pierwsza dotyczyć będzie historii emigracji kaukaskiej w Europie po rewolucji październikowej. W jej ramach organizatorzy zamierzają poszukiwać odpowiedzi m.in. na następujące kwestie: W jaki sposób imigranci z Kaukazu angażowali się w życie polityczne? Jakie były losy poszczególnych emigrantów politycznych? Jaki był wkład przybyszów z Kaukazu w poznanie regionu?

Druga część konferencji dotyczyć będzie okresu współczesnego, a więc tego, który nastąpił w Europie po zmianach politycznych w 1989 r. Tu organizatorzy zamierzają podnieść m.in. następujące zagadnienia: W jaki sposób migranci z Kaukazu wpłynęli na życie społeczne i praktyki ekonomiczne społeczeństw europejskich? W jaki sposób przebiega proces integracji osób pochodzących z Kaukazu? Jaki jest wpływ religii na postrzeganie osób przybyłych do Europy z Kaukazu?

jp


Wydarzenia