Międzynarodowa konferencja o aktywności młodzieży szkolnej i akademickiej w cyberprzestrzeni

11.05.2022
TEK IMAGE/Science Photo Library RF/ East News

Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu zaprasza 9 i 10 czerwca na Międzynarodową Konferencję Naukową „Aktywność młodzieży szkolnej i akademickiej w cyberprzestrzeni – wyzwania badawcze i edukacyjne”. Konferencja jest współfinansowana ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki  w ramach projektu: „Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych”. 

Celem konferencji jest m.in. zapoznanie uczestników z najważniejszymi i najnowszymi wyzwaniami naukowo-badawczymi i edukacyjnymi aktywności młodzieży szkolnej i środowisk akademickich w cyberprzestrzeni w okresie pandemii i wzmocnienie współpracy i zwiększenie koordynacji działań instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni

Podczas konferencji podjęte zostaną dyskusje dotyczące najnowszych zjawisk patologicznych występujących w świecie wirtualnym, a będących powszechnym  zagrożeniem środowisk oświatowo-wychowawczych, zwłaszcza szkoły i rodziny – zapowiadają organizatorzy.

Więcej: https://puas.pl/news/742

 

jsz


Wydarzenia