Międzynarodowa konferencja o wpływie miast na konkurencyjność we współczesnej gospodarce

06.06.2018

Instytut Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie organizuje kolejną edycję międzynarodowej konferencji naukowej na temat innowacji i konkurencyjności. W tym roku, 15 czerwca, uczestnicy wydarzenia spróbują odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób miasta mogą przyczynić się do przewagi konkurencyjnej we współczesnej gospodarce światowej?  

Podczas konferencji zostaną poddane analizie teoretyczne i praktyczne aspekty międzynarodowej konkurencyjności i urbanizacji, w tym koncepcje metropolitalnych systemów innowacji, inteligentnego miasta, internacjonalizacji oraz różnorodności kulturowej. Będą także zaprezentowane wyniki badań dotyczących pozycji konkurencyjnej wybranych gospodarek, biorąc pod uwagę ich wzorce urbanizacyjne oraz omówione zostaną trendy rozwojowe największych miast w Polsce i na świecie.

jp


Nowoczesna gospodarka Wydarzenia