Miejskie stypendium dla doktorantki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

15.02.2018

Mgr inż. Agnieszka Wawryniuk otrzymała stypendium naukowe prezydenta Lublina przyznawane w ramach „Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów”.

Stypendystka jest doktorantką w Katedrze Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, gdzie pod kierunkiem dr hab. Jolanty Król przygotowuje pracę doktorską pt. „Wpływ wybranych czynników na jakość mleka oraz twarogów wytwarzanych na bazie tego surowca, ze szczególnym uwzględnieniem zawartości witamin lipofilnych”. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (dawniej Akademia Rolnicza) jest publiczną uczelnią przyrodniczą. Od 1955 r. istnieje jako samodzielna placówka dydaktyczna i naukowo – badawcza. Ma charakter wieloprofilowy, integruje nauki rolnicze, biologiczne, weterynaryjne, techniczne i ekonomiczno-społeczne.


Nauki techniczne Szkolnictwo wyższe