Mikołaj Kopernik patronem roku 2023

22.11.2022
ADAM WYSOCKI / EAST NEWS

Senat RP ustanowił rok 2023 – Rokiem Mikołaja Kopernika. W uchwale Senatu czytamy, że ma to na celu „uświadomienie światowych zasług Polski i Polaków dla nauki oraz wzmocnienie współczesnych dążeń świata nauki i edukacji do podmiotowej obecności nauki w polskim życiu społecznym, gospodarczym i politycznym”. W przyszłym roku przypada 550 rocznica urodzin wielkiego polskiego astronoma.

Senatorowie przypomnieli, że w swoim najsłynniejszym dziele „De revolutionibus orbium coelestium” Mikołaj Kopernik przedstawił założenia heliocentrycznej budowy Układu Słonecznego, burzące dotychczasowy obraz świata. Jego odkrycie spowodowało rewolucję naukową zwaną przewrotem kopernikańskim.

Senat RP zwrócił się do uczelni, szkół, organizacji społecznych i mediów o popularyzację postaci Mikołaja Kopernika, który nie tylko dokonał jednego z najważniejszych odkryć w historii ludzkości, ale zapoczątkował również rewolucję naukową, która zmieniła postrzeganie świata. 

jp


Wydarzenia