Miłosz. Najnowsza monografia noblisty

16.02.2018

Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku Białej wydało  monografię naukową pt. Miłosz. Spotkania. Studia i rozprawy miłoszologiczne. W recenzji prof. dr hab. Zofia Zarębianka z Uniwersytetu Jagiellońskiego napisała, iż publikacja„ stanowi wartościową poznawczo propozycję, niepozbawioną ujęć i odczytań nowatorskich”. 

Autor monografii prof. Marek Bernacki od wielu lat zajmuje się twórczością Czesława Miłosza. Pierwsza część monografii zawiera interpretacje znanych utworów polskiego noblisty (m.in. wiersza Moja wierna mowo). Autor  omówił w niej rozważania poetycko-filozoficzne poety oraz jego stosunek do idei Europy Środkowej (Mitelleuropa). Druga część jest poświęcona relacjom Miłosza z pisarzami (m.in. Zbigniewem Herbertem) oraz osobami, które znacząco wpłynęły na jego życie (ks. Leopold Chomski, Jerzy Turowicz).

Więcej:
https://www.ath.bielsko.pl/monografia-naukowa-o-czeslawie-miloszu/


Nauki techniczne Wydarzenia