Minister edukacji i nauki ze wsparciem dla Biblioteki Polskiej w Paryżu

18.05.2022
Fot. MEiN

Podczas swojej wizyty w Paryżu minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział zwiększenie subwencji na Polską Akademię Umiejętności z przeznaczeniem na utrzymanie Biblioteki Polskiej w Paryżu.

Biblioteka Polska w Paryżu to wyjątkowe miejsce na mapie Paryża. To miejsce edukacji polskich dzieci, miejsce szerzenia polskiej kultury we Francji i na świecie. Wszyscy jesteśmy za nie odpowiedzialni – podkreślił minister Przemysław Czarnek.

Biblioteka Polska w Paryżu to jedna z najstarszych i najbogatszych pod względem zbiorów instytucji emigracyjnych. Zlokalizowana w samym sercu Paryża, na wyspie św. Ludwika, powstała w 1838 r. z inicjatywy czołowych przedstawicieli Wielkiej Emigracji. 

Obecnie księgozbiór Biblioteki obejmuje około 200 tysięcy woluminów, w tym 50 inkunabułów i kilka tysięcy starych druków.

Do najcenniejszych skarbów należą trzy najwcześniejsze wydania dzieła Mikołaja Kopernika De Revolutionibus Orbium Coelestium, fragmenty korespondencji królowej Bony, pamiątki po Fryderyku Chopinie i Marii Skłodowskiej-Curie.

jp


Wydarzenia