Młodzi naukowcy Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu laureatami konkursu START 

25.05.2023
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) ogłosiła laureatów i laureatki konkursu w programie START 2023. Prestiżowe stypendia otrzyma 100 wybitnych młodych naukowców, wśród nagrodzonych znaleźli się reprezentanci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Na liście laureatów tegorocznej edycji znaleźli się naukowcy z wydziału biologii poznańskiej uczelni: Wojciech Dzięgielewski (dziedzina: biologia molekularna) oraz Maja Szymańska-Lejman (dziedzina: genetyka). Zwycięzcy zostali wyłonieni z grona 660 kandydatów. Łączna kwota przeznaczona przez FNP na stypendia w 31. konkursie w programie START to 3 056 000 zł.

Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jego celem jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego – czytamy w serwisie uczelni.

Więcej: https://amu.edu.pl/wiadomosci/aktualnosci/ogolnouniwersyteckie/mlodzi-naukowcy-z-uam-laureatami-konkursu-start-2023

 

jsz


Wydarzenia