Monografia „Aktualne wyzwania prawa wyborczego”

29.12.2021

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego ukazała się przygotowana pod redakcją naukową prof. dr. hab. Marka Zubika oraz dr. hab. Jana Podkowika monografia pt. „Aktualne wyzwania prawa wyborczego”.

Publikacja jest zbiorem prac studentów i doktorantów z ośrodków akademickich z całej Polski. Powstała ona jako owoc XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego, który zorganizowany został w dniach 13-14 listopada 2020 roku przez Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego „Legislator” we współpracy z Katedrą Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Publikacja prezentuje krytyczne spojrzenie na różne instytucje prawa wyborczego i praktykę ich funkcjonowania zarówno w kontekście doświadczeń wyborczych lat 2018-2020 i towarzyszącym im zmian prawa, jak i w sytuacji związanej ze stanem pandemii i problemów wynikających z konieczności organizacji wolnych wyborów w warunkach nadzwyczajnych.

Więcej:
https://www.wuw.pl/product-pol-15510-Aktualne-wyzwania-prawa-wyborczego-PDF.html

jp


Humanistyka