Na Uniwersytecie Gdańskim powstaje biologiczny słownik polsko-angielski

08.04.2022
Fot. Karol Makurat/REPORTER

Fot. Karol Makurat/REPORTER

Studenci Uniwersytetu Gdańskiego (UG) pracują nad stworzeniem słownika polsko-angielskiego obejmującego zagadnienia z zakresu szeroko pojętej biologii. To pionierska inicjatywa tego typu na polskich uczelniach. 

„Polsko-angielski słownik biologiczny” ma wypełnić lukę w świecie polskich specjalistycznych tłumaczeń naukowych. Uwzględnione w nim zostaną pojęcia z zakresu szeroko pojętej biologii, a więc od biochemii po ekologię – informuje uczelnia.

– Słownik zawierać będzie terminy polskie oraz odpowiadające im ekwiwalenty angielskie wraz z krótkimi ich definicjami w języku angielskim, nie stanowiącymi jednak encyklopedycznej informacji jak w przypadku wspomnianych wcześniej słowników, a bardziej mających na celu wyjaśnienie, czy dane tłumaczenie rzeczywiście odnosi się do terminu, o jaki chodzi czytelnikowi, co ma zasadnicze znaczenie w przypadku wieloznaczności danego polskiego lub angielskiego słowa – mówi opiekunka projektu mgr Barbara Kubica-Daniel z Centrum Języków Obcych UG.

https://ug.edu.pl/news/pl/2691/na-ug-powstaje-jedyny-w-polsce-biologiczny-slownik-polsko-angielski

jsz


Humanistyka Medycyna i biotechnologia