Na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu zbadali wpływ kawy na rozwój choroby Alzheimera

13.01.2023
orijinal/easyfotostock/ East News

Młodzi naukowcy Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zbadali wpływ kofeiny i kawy kofeinowej na związki aluminium oraz rozwój choroby Alzheimera. Ich projekt dowodzi, że „mała czarna” neutralizuje negatywny wpływ glinu na procesy neurodegeneracyjne – informuje uczelnia.

Celem badania była ocena wpływu kofeiny i kawy kofeinowej na neurotoksyczność związków aluminium. Młodzi badacze użyli hodowli szczurzych komórek guza chromochłonnego PC12, które są wykorzystywane do analizy procesów neurodegeneracyjnych oraz maltol glinu. Dodanie go posłużyło wywołaniu toksycznego działania aluminium na komórki. PC12 były hodowane w medium (specjalnym płynie) o zawartości związków kofeiny oraz rozpuszczalnej kawy kofeinowej w trzech różnych stężeniach (5, 80 i 320 µg/ml).

Wykonany po 24 godzinach test wykazał, że przeżywalność komórek PC12 była większa względem próby kontrolnej, kiedy były traktowane roztworem kawy o stężeniu kofeiny 80 µg/ml (odpowiednik standardowego kubka kawy).

Więcej: https://www.umw.edu.pl/pl/aktualnosci/kawa-dobra-na-pamiec

 

jsz


Medycyna i biotechnologia