Na Uniwersytecie Opolskim zbadają determinanty i dynamikę integracji w (post)Brexitowej Europie

02.12.2020

Projekt prof. Rafała Riedla z Uniwersytetu Opolskiego „Determinanty i dynamika zróżnicowanej integracji w (post)Brexitowej Europie” zdobył 459 tys. zł dofinansowania z programu Opus organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Prof. Riedel stawia sobie za cel wyjaśnienie uwarunkowań i dynamiki zróżnicowanej integracji w Europie (Unii Europejskiej oraz jej otoczeniu) w perspektywie interdyscyplinarnej, integrującej wiele wymiarów, np. społeczno-polityczny czy ekonomiczny. Projekt będzie realizowany w latach 2021-2024

Problematyka zróżnicowanej integracji wydaje się stanowić wręcz idealne pole badawcze, bo skupia uwarunkowania i konsekwencje natury gospodarczej, instytucjonalnej, społeczno-politycznej. Projekt przyczyni się do poszerzenia i zaktualizowania wiedzy naukowej na temat kluczowego elementu procesu integracji europejskiej. Pozwoli on zidentyfikować, zrozumieć i wyjaśnić czynniki warunkujące zróżnicowanie integracji oraz jej dynamikę – czytamy w serwisie uczelni.

 

jsz


Szkolnictwo wyższe