Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu powstało Centrum Produktu Regionalnego

25.04.2022
Dawid Tatarkiewicz / East News

Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu powstało Centrum Produktu Regionalnego. To miejsce kształcenia i rozwijania kompetencji winiarzy, piwowarów oraz lokalnych producentów tradycyjnych wyrobów mięsnych i owocowo-warzywnych.

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie żywnością naturalną, ekologiczną, wytwarzaną w warunkach farmerskich, przyzagrodowych, gospodarstwach agroturystycznych lub małych miejskich zapleczach rzemieślniczych. Specjaliści mówią o rewolucji piwnej, odradzaniu się rzemieślniczego winiarstwa i rozwoju przetwórstwa owocowo-warzywnego.

– Centrum Produktu Regionalnego to kompleksowe wsparcie dla winiarzy, serowarów, browarników i drobnych przetwórców żywności, których kształcimy również na studiach podyplomowych. Tutaj powstaje baza laboratoryjna, naukowa i dostęp do ekspertów, z której będą korzystać nie tylko drobni przetwórcy, ale także kadra z dużych zakładów przemysłowych – mówi dr inż. Marek Szołtysik z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

 

jsz


Szkolnictwo wyższe