Na Uniwersytecie Warszawskim 8 dyscyplin z kategorią naukową A+

05.08.2022
Krystyna Blatkiewicz/REPORTER

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało uchwały Komisji Ewaluacji Nauki w sprawie kategorii naukowych proponowanych dla podmiotów w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych i artystycznych. Najwyższą kategorię naukową A+ Komisja zaproponowała przyznać 40 uczelniom i jednostkom naukowym i badawczym.

Zdecydowanie najlepiej wśród polskich uczelni wypadł Uniwersytet Warszawski, któremu kategorię A+ zaproponowano przyznać w aż 8 dyscyplinach: astronomia, historia, informatyka, matematyka, nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki o bezpieczeństwie, psychologia.

Wśród trzech dyscyplin na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, które zasługują – zdaniem Komisji – na najwyższą kategorię naukową znalazły się: nauki chemiczne, nauki fizyczne i psychologia.

Instytuty i centra Polskiej Akademii Nauk mogą pochwalić się 9 dyscyplinami naukowymi z rekomendacjami do kategorii A+: astronomia, inżynieria mechaniczna, matematyka, nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki medyczne, nauki o sztuce, psychologia, technologia żywności i żywienia.

Więcej:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/uchwaly-komisji-ewaluacji-nauki

jp


Szkolnictwo wyższe