Na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym będą badać kompatybilność elektromagnetyczną

05.04.2022
Fot. Tomasz Jodlowski/REPORTER

Pracownia Badań i Certyfikacji EMC Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie będzie prowadzić badania sprawdzające, czy urządzenia nie emitują zbyt wysokiego poziomu pola elektromagnetycznego oraz czy są odporne na działanie zewnętrznych pól elektromagnetycznych. Utworzenie pracowni pochłonęło 3,7 mln zł.

Badania emisji przeprowadza się w komorze bezodbiciowej. Pracujące urządzenie umieszcza się na specjalnym stole obrotowym, a antena znajdująca się na maszcie odbiera emitowane przez nie fale elektromagnetyczne. W ten sposób badacze sprawdzają, czy poziom emisji nie przekracza odpowiednich norm.

W trakcie badania odporności działające urządzenie narażane będzie na działanie dużego natężenia pola elektromagnetycznego promieniowanego przez antenę nadawczą. Podczas testu naukowcy zaobserwują, czy dany sprzęt działa poprawnie w niekorzystnych warunkach – informuje uczelnia.

Więcej: https://www.zut.edu.pl/zut-studenci/aktualnosci/article/pracownia-badan-i-certyfikacji-emc-kompatybilnosci-elektromagnetycznej-powstala-na-zachodniopomors.html

 

jsz


Nauki techniczne