Nabór do polsko-niemieckiej wymiany naukowej

23.04.2020

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) oraz  Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) zapraszają naukowców do składania wniosków w ramach dwustronnej wymiany osobowej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec.

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych wnioskodawców z Polski i partnerów z Niemiec, uprawnionych zgodnie z zasadami tam obowiązującymi – informuje NAWA.

Środki na projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. 

Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez partnerów z Niemiec do DAAD oraz przez polskich partnerów do NAWA. Rozpatrywane są wyłącznie wnioski złożone łącznie w Polsce i w Niemczech.

Nabór wniosków potrwa do 30 czerwca 2020 roku. 

Więcej:
https://nawa.gov.pl/images/Aktualnosci/2020/Wymiana-osobowa-naukowcow-Polska-Niemcy.pdf

jp


Szkolnictwo wyższe