Nagroda im Herberta Stolzenberga dla badaczki Uniwersytetu Gdańskiego 

25.08.2022
Karol Makurat/REPORTER

Dr Magdalena Jaś-Nowopolska z Uniwersytetu Gdańskiego zdobyła nagrodę im. dr Herberta Stolzenberga przyznawaną co dwa lata za wybitne badania w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych na niemieckim Justus-Liebig Uniwersytecie w Giessen. 

Laureatkę doceniono za badania naukowe o prawnych uwarunkowaniach wolności prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i Niemczech oraz wpływu procesu integracji europejskiej na stosunki gospodarcze w tych krajach. Były one realizowane wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji UG w ramach projektu naukowego pt. „Wolność działalności gospodarczej w polskiej i niemieckiej kulturze prawnej –  perspektywa komparystyczna”.

Herbert Stolzenberg Research Award for Excellent Academic Achievement otrzymują naukowcy, którzy wyróżniają się doskonałymi osiągnięciami w badaniach i wyjątkowym zaangażowaniem w swoich dyscyplinach – czytamy w serwisie Uniwersytetu Gdańskiego.

Więcej: https://ug.edu.pl/news/pl/3867/dr-magdalena-jas-nowopolska-z-nagroda-herbert-stolzenberg-research-award-excellent-academic

 

jsz


Nowoczesna gospodarka