Nagroda Komitetu Badań o Sztuce Polskiej Akademii Nauk dla badaczki Uniwersytetu Gdańskiego

23.09.2022
Uniwersytet Gdański

Dr Anna Sobecka z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego została laureatką nagrody Komitetu Badań o Sztuce Polskiej Akademii Nauk. Nagrodzono ja za książkę „Obrazowanie natury w nowożytnym Gdańsku. O kulturze kolekcjonerskiej miasta”.

Książka poświęcona jest przedstawieniom natury powstającym w Gdańsku w XVII i XVIII wieku, analizując jednocześnie miejscowe kolekcje artystyczne i naukowe. Autorka przez lata gromadziła materiał archiwalny, poszukiwała gdańskich dzieł sztuki zarówno w rozsianych po całej Europie zbiorach graficznych, jak i magazynach muzeów czy prywatnych kolekcjach.

Niedoceniane wcześniej grafiki czy nieznane rysunki, a także obrazy olejne gdańskich artystów przedstawiające przede wszystkim rośliny i zwierzęta stały się podstawą do rekonstrukcji współpracy artystów i uczonych w dawnym Gdańsku. Książka jest próbą opisania fenomenu kulturowego miasta nad Motławą w XVII i XVIII wieku i przedstawienia go w szerszym kontekście europejskim – informuje uczelnia.

Więcej: https://ug.edu.pl/news/pl/3975/nagroda-komitetu-badan-o-sztuce-pan-dla-dr-anny-sobeckiej

 

jsz 


Humanistyka