Nagroda Ludoviki dla prof. Stanisława Sroki z Uniwersytetu Jagiellońskiego

17.11.2023
fot. NKE - Bonum Publicum

Profesor Stanisław Sroka, dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ) w Krakowie otrzymał Nagrodę Ludoviki, która została mu wręczona podczas uroczystości na Narodowym Uniwersytecie Służby Publicznej w Budapeszcie.

Nagroda Ludoviki jest wyrazem uznania dla osób, których wybitne osiągnięcia na polu naukowym, publicznym i zawodowym, wiedza i droga życiowa są godne naśladowania. Ustanawiając to wyróżnienie Senat Uniwersytetu Służby Publicznej podkreślił, że będzie ono przyznawane osobom wysoko cenionym i uznanym na arenie międzynarodowej, których działalność służy sprawie „myśli środkowoeuropejskiej” oraz interesom Węgier i regionu Europy Środkowej – poinformował UJ.

Pierwszym laureatem Nagrody Ludoviki został prof. Stanisław Sroka, dziekan Wydziału Historycznego UJ w Krakowie. Studiował on historię na UJ oraz w Eötvös Kollégium Uniwersytetu w Budapeszcie. Zajmuje się dziejami Europy Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Węgier oraz obecnością polskich studentów na uniwersytetach włoskich w średniowieczu.

jp


Wydarzenia