Nagroda ministra dla naukowca Politechniki Wrocławskiej

04.11.2021

Prof. Krzysztof Schabowicz z Politechniki Wrocławskiej otrzymał odznaczenie honorowe Ministra Rozwoju Pracy i Technologii „Za zasługi dla Budownictwa”. Doceniono go za osiągnięcia naukowo-techniczne w dziedzinie budownictwa i ich wdrażanie do gospodarki – informuje uczelnia.

Prof. Schabowicz jest specjalistą budownictwa ogólnego, prawa budowlanego, diagnostyki i utrzymania konstrukcji inżynierskich. Zajmuje się tematyką elewacji wentylowanych, a w szczególności technologią produkcji i badaniem okładziny zewnętrznej z płyt włóknisto-cementowych w zakresie wykrywania, identyfikacji i klasyfikacji procesów degradacji oraz uszkodzeń, a także metodyki tych badań.

Prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe związane z implementacją urządzeń i technologii diagnostyki nieniszczącej w obiektach budowlanych, w tym z zastosowaniem sztucznej inteligencji. Jego zainteresowania badawcze obejmują m.in. beton, włókno-cement, tomografię ultradźwiękową, metodę echa i metodę odpowiedzi na impuls.

Więcej: https://pwr.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/nagroda-ministra-dla-naukowca-z-w2-12195.html

 

jsz


Nauki techniczne Wydarzenia