Nagroda Naukowa CARS 2019 dla badaczki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

09.07.2019

Dr Marzena Czarnecka z Katedry Prawa i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach otrzymała nagrodę CARS za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie ekonomii ochrony konkurencji oraz regulacji sektorów infrastrukturalnych – informuje uczelnia.

Badaczka z Uniwersytetu Ekonomicznego została nagrodzona za książkę „Obowiązki informacyjne a zachowania konsumentów na rynku energii elektrycznej. Studium ekonomii prawa”, wydaną przez Wydawnictwo C.H.Beck.

Nagroda CARS to wyróżnienie za wybitne osiągnięcia naukowe w okresie trzech lat poprzedzających jej przyznanie. O wyborze laureata decyduje specjalnie powołana kapituła oraz autorzy prac z zakresu prawa lub ekonomii regulacji sektorów infrastrukturalnych posiadający przynajmniej stopień doktora nauk prawnych lub ekonomicznych.

 

jsz


Wydarzenia