Nagroda naukowa za „Ilustrowany leksykon gwary i kultury podhalańskiej”

10.06.2022
Michal Ostaszewski/REPORTER

Prof. Józef Kąś z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ) w Krakowie otrzymał nagrodę naukową Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk za liczący 12 tomów „Ilustrowany leksykon gwary i kultury podhalańskiej”. 

„Ilustrowany Leksykon Gwary i Kultury Podhalańskiej” to naukowo opracowany, zapisany w słowie świat kultury duchowej i materialnej Podhala – informuje UJ i podkreśla, że w leksykonie znalazło się ponad 50 tys. haseł, przeszło 3 tys. zdjęć, bogata ilustracja tekstowa haseł i wiele cytatów zapisanych uproszczoną, ustandaryzowaną ortografią gwarową.

Prof. Józef Kąś pracuje w Katedrze Współczesnego Języka Polskiego UJ. Problematyka jego badań naukowych koncentruje się wokół przeobrażeń współczesnych gwar ludowych oraz obejmuje dialektologię, socjolingwistykę i etnolingwistykę, leksykologię i leksykografię, kulturę języka i historię języka. 

jp


Humanistyka