Nagroda Prezydenta Olsztyna dla naukowca z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

19.11.2021

Nagroda Prezydenta Olsztyna im. Bohdana Jerzego Koziełło-Poklewskiego w dziedzinie historii jest przyznawana co 2 lata od 2011 roku. Laureatem ostatniej edycji został dr hab. Radosław Gross z Instytutu Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (UWM), prof. UWM.

Prof. Radosław Gross jest historykiem, badaczem dziejów najnowszych. Zajmuje się historią gospodarczą i społeczną, dziejami Warmii i Mazur oraz badaniem kultur pamięci. Naukowiec otrzymał Nagrodę za pracę zatytułowaną „Przemiany gospodarcze wsi na Warmii i Mazurach w latach 1945-1956”.

Do tej pory nie ukazała się monografia, którą poświęcono problematyce przemian gospodarczych wsi na Warmii i Mazurach po II wojnie światowej. Książka Radosława Grossa może stanowić punkt wyjścia do badań nad dziejami rolnictwa po 1945 roku na obszarze Warmii i Mazur, a także ziem włączonych do Polski – powiedział w laudacji prof. Andrzej Korytko z UWM.

jp


Humanistyka Wydarzenia