Nagroda specjalna dla Akademii Górniczo-Hutniczej 

02.11.2022
Marianna Cielecka AGH

Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) w Warszawie otrzymała nagrodę specjalną z okazji 35-lecia programu Erasmus+. Pamiątkowa statuetka została wręczona rektorowi AGH prof. Jerzemu Lisowi podczas V Kongresu Edukacji.

Jak przypomina uczelnia, AGH była jedną z pierwszych uczelni z Polsce, która zaczęła przyjmować więcej studentów niż wynosiła liczba wymian (wyjazdów studenckich) wynikająca z umów. To wszystko dzięki konsekwentnie prowadzonej polityce władz uczelni, jak również wdrażanych założeń umiędzynarodowienia. 

Erasmus+ jest najpopularniejszym programem wymiany w AGH. W minionym roku akademickim w Akademii realizowano 559 umów w ramach edycji programu na lata 2021–2027. 

Grono ekspertów, które ufundowało nagrodę, doceniło także fakt, iż AGH chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami z uczelniami w krajach partnerskich w ramach realizacji projektów typu Capacity Building in Higher Education. 

jp


Szkolnictwo wyższe