Nagrody Polskiej Akademii Nauk dla naukowców Politechniki Śląskiej

16.12.2022
Tomasz Kawka/East News

Prof. Wojciech Adamczyk z wydziału inżynierii Środowiska i energetyki oraz dr inż. Katarzyna Turoń z wydziału transportu i inżynierii lotniczej Politechniki Śląskiej otrzymali nagrody Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk.

Prof. Wojciech Adamczyk nagrodę otrzymał za  monografię na temat modelowania i walidacji wielofazowych zjawisk przepływowych oraz cykl publikacji naukowych dotyczących symulacji komputerowych procesów cieplno-przepływowych oraz ich eksperymentalnej walidacji. Dr inż. Katarzynę Turoń wyróżniono za rozprawę doktorską poświęconą tematyce doboru odpowiedniego rodzaju systemów usług krótkoterminowego wynajmu samochodów (car-sharing) do potrzeb obszarów miejskich.

Nagrody przyznawane są naukowcom do 40 roku życia za wyróżniającą się opublikowaną twórczą pracę naukową z dziedziny nauk technicznych. W 2022 roku otrzymało je sześcioro naukowców, w tym dwoje z Politechniki Śląskiej – czytamy w serwisie uczelni. 

Więcej: https://www.polsl.pl/ps_aktualnosci/nagrody-polskiej-akademii-nauk-dla-naukowcow-ps/

 

jsz 


Nauki techniczne