Najlepsza naukowa publikacja książkowa z zakresu bankowości, pieniądza i finansów 

23.06.2022
DIFIN

Praca „Bankowe ryzyko systemowe. Źródła i instrumenty redukcji” dr. hab. Jana Koleśnika, prof. Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie została wyróżniona jako najlepsza naukowa publikacja książkowa z zakresu bankowości, pieniądza i finansów w przeprowadzanym co trzy lata Konkursie o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP). 

Celem konkursu, którego czwarta edycja została ogłoszona 10 września 2021 r., było wyłonienie najlepszej naukowej publikacji książkowej z zakresu bankowości, pieniądza i finansów, a ponadto podnoszenie jakości publikacji ekonomicznych oraz promocja najwybitniejszych z nich. Trzy kluczowe kryteria wyboru najlepszego wydawnictwa to: nowatorskie podejście do tematu, warsztat naukowo-badawczy oraz poziom komunikatywności pracy.

Dr hab. Jan Koleśnik jest wicedyrektorem w Instytucie Bankowości SGH. Specjalizuje się w nadzorze bankowym, regulacjach ostrożnościowych, prawie bankowym, operacjach bankowych, a także europejskim systemie bankowym, rynkach finansowych i polityce pieniężnej.

jp


Nowoczesna gospodarka