Najnowszy Center for World University Rankings

04.05.2021

40 polskich szkół wyższych oraz instytutów naukowych znalazło się w najnowszym światowym zestawieniu Center for World University Rankings (CWUR) 2021-2022. W klasyfikacji uwzględniono blisko 20 tysięcy uczelni z całego świata, spośród których CWUR wybrało 2000 najlepszych. W tegorocznej klasyfikacji Uniwersytet Jagielloński w Krakowie znalazł się na 376, a Uniwersytet Warszawski na 394 miejscu.

Zestawienie CWUR bierze pod uwagę następujące wskaźniki: jakość kształcenia – mierzona liczbą absolwentów uniwersytetu, którzy zdobyli ważne wyróżnienia akademickie; zatrudnienie absolwentów – mierzone liczbą absolwentów uniwersytetu, którzy zajmowali stanowiska kierownicze w wiodących światowych firmach; jakość wydziału – mierzona liczbą pracowników naukowych, którzy zdobyli istotne wyróżnienia akademickie; wyniki badań – mierzone całkowitą liczbą artykułów naukowych; publikacje wysokiej jakości – mierzone liczbą artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach najwyższej rangi oraz cytowania – mierzone liczbą wysoko cytowanych artykułów naukowych.

W pierwszej trójce tegorocznego zestawienia znalazły się: Harvard University (USA), Massachusetts Institute of Technology (USA), Stanford University (USA).

Miejsca polskich uczelni w rankingu:
https://cwur.org/2021-22/country/poland.php

 

jp


Szkolnictwo wyższe