Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej i Agencja Badań Medycznych wspierają umiędzynarodowienie polskiej nauki

12.02.2021

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) oraz Agencja Badań Medycznych (ABM) zawarły porozumienie o współpracy, które ma na celu wsparcie umiędzynarodowienia i promocji nauki, innowacji oraz polskich jednostek zorientowanych na ochronę zdrowia.

Internacjonalizacja polskiej nauki stanowi dziś jedno z największych wyzwań, będących siłą napędową dla rozwoju krajowych badań. Drogą do stopniowego zwiększania widoczności krajowych wyników badawczych na arenie międzynarodowej  jest zwiększenie intensywności współpracy naukowców z różnych placówek na całym świecie – podkreśla NAWA w komunikacie.

Współpraca międzynarodowa najlepszych zespołów badawczych z Polski wprowadzi nas w nowy wymiar nauk medycznych. Dzięki wspólnym grantom NAWA i ABM będziemy mogli wykorzystać zbieżne kompetencje obu podmiotów, w celu budowania najwyższych światowych standardów w nauce. Polskie zespoły badawcze w niczym nie ustępują zagranicznym i jestem pewien, że dzięki naszym działaniom będziemy mogli maksymalnie wykorzystać ich potencjał – powiedział prezes ABM dr n. med. Radosław Sierpiński.

jp


Medycyna i biotechnologia Wydarzenia