Narodowe Centrum Nauki przyjęło Plan Równości Płci na lata 2022-2025

02.05.2022
ZOFIA I MAREK BAZAK / EAST NEWS

Plan Równości Płci Narodowego Centrum Nauki (NCN) zawiera diagnozę obecnego stanu oraz planowane działania NCN w zakresie wspierania równości płci. Obejmuje dwa aspekty funkcjonowania Centrum – jako pracodawcy oraz instytucji finansującej badania.

Zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej do przyjęcia planu zobowiązane są ministerstwa, agendy finansujące badania, instytucje naukowe i uczelnie biorące udział w programie Horyzont Europa.

Jak podkreśla NCN w komunikacie, tworzenie równych szans w ubieganiu się o środki NCN, przy równoczesnym priorytetowym traktowaniu kryterium doskonałości naukowej w procesie oceny wniosków o finansowanie, jest nadrzędną zasadą w działalności NCN od początku jego istnienia. 

W ofercie Centrum są konkursy skierowane do badaczek i badaczy na każdym etapie kariery, niezależnie od wieku, stażu oraz ośrodka, w którym pracują. NCN przyciąga naukowców reprezentujących różne grupy społeczne oraz aktywnie wspiera równouprawnienie płci w polskich ośrodkach akademickich.

jp


Wydarzenia