Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło konkurs IdeaLab

27.04.2020

Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ) w Krakowie, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu i Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk (PAN) staną na czele zespołów badawczych, które zrealizują interdyscyplinarne projekty we współpracy z naukowcami z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Budżet konkursu IdeaLab wyniósł blisko 17,5 mln zł. W ramach sfinansowanych projektów polscy naukowcy we współpracy z partnerami z Norwegii będą realizować badania nad zagrożeniami, przed jakimi stoi współcześnie społeczeństwo europejskie. Zespół naukowców z UJ wspólnie z partnerami z Instytutu Farmakologii PAN, Uniwersytetem w Oslo i Politechniką Poznańską będzie prowadził badania nad mechanizmami i procesami podnoszącymi odporność na fałszywe informacje w cyberprzestrzeni. 

Naukowcy z UAM w Poznaniu we współpracy z badaczami z Uniwersytetu Warszawskiego, Center for International Climate Change z Oslo oraz Norwegian Institute for Air Research z Kjeller będą pracować nad rozwinięciem transdyscyplinarnej metodologii w badaniach zmian klimatycznych. 

Z kolei zespół naukowy z Instytutu Psychologii PAN wspólnie z Norwegian Institute for Air Research z Kjeller, Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych i Uniwersytetem Warszawskim będzie prowadzić badania w celu zrozumienia, w jaki sposób wielozmysłowe doświadczenie wirtualne wpływa na rzeczywiste zachowania prośrodowiskowe. 

jp


Badania i rozwój