Naukowcy i studenci Uniwersytetu Wrocławskiego badają zamek na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej

05.09.2022
A. Draus Uniwersytet Wrocławski

Naukowcy i studenci Uniwersytetu Wrocławskiego od lat badają zamek w Olsztynie na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Ostatnio odkryli tam szczątki zwierząt z odległych okresów, a także nieznaną jaskinię. W tej edycji szkoły jury i krasu wzięli udział studenci z Polski i Ukrainy.

Naukowcy zbadali m.in. osady pochodzące z górnego plejstocenu, w którym zawarte były szczątki dużych ssaków, takich jak lew jaskiniowy, niedźwiedź, hiena, szczątki ssaków drapieżnych (wilki, drobne psowate), ale także szczątki ssaków kopytnych (m.in. renifer). Tym znaleziskom towarzyszyły również artefakty człowieka neandertalskiego.

Zamek w Olsztynie jest jednym z największych pod względem powierzchni i najbardziej efektownym reliktem obronnym Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Od pięciu lat prowadzone są tam prace archeologiczno-paleontologiczne i rekonstrukcyjne, zakładające m.in. udostępnienie nowych części zamku szerszej publiczności oraz zrekonstruowanie baszty studziennej – informuje uczelnia.

Więcej: https://uni.wroc.pl/zamek-w-olsztynie-odkrywa-swoje-tajemnice/

 

jsz 


Humanistyka