Naukowcy Politechniki Koszalińskiej badają problemy obszarów wiejskich 

10.11.2022
Politechnika Koszalinska

Naukowcy Politechniki Koszalińskiej realizują projekt którego celem jest kompleksowe zbadanie problemów obszarów wiejskich. To pierwszy, współrealizowany przez koszalińską uczelnię projekt naukowy finansowany z unijnego programu Horizon Europe. W jego ramach powstanie kompas obszarów wiejskich – zalecany kierunek rozwoju uwzględniający czynniki wpływające na społeczności wiejskie i ich cechy funkcjonalne.

W ramach realizacji projektu „Giving Rural Actors Novel data and re-Useable tools to Lead public Action in Rural areas”, (GRANULAR) przewidziano przeprowadzenie wielostronnych i interdyscyplinarnych badań, dzięki którym możliwe będzie pozyskanie wiedzy na temat różnorodności obszarów wiejskich. 

Prowadzone w ramach projektu warsztaty z udziałem naukowców, przedstawicieli organizacji rolniczych, samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i lokalnej społeczności pozwolą na wygenerowanie nowych zestawów danych pierwotnych – czytamy w serwisie uczelni.

Więcej: https://tu.koszalin.pl/art/2760/politechnika-koszalinska-w-projekcie-finansowanym-z-unijnego-programu-horyzont

jsz


Nowoczesna gospodarka